Mail
Subscribe to our newslatter

Join and get new articles

About the Journal
EfilJournal, founded in the traditions of different approaches, which goes back to Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, John M. Keynes, Michal Kalecki and Milton Friedman. EJ provides a focus for applied, theoretical, interdiciplinary, and historical and methodological work. The Editors welcome submissions from all the fields of economics.
Find out more

Subscribe!

Issues

Efil Journal (Volume 6, Issue 3)

Growth and Sustainability in Post-Keynesian Perspective: Some Notes – Arne Heise  Werner Sombart’s Effect on Joseph A. Schumpeter – Gülenay Baş Dinar, Ercan Eren Exchange Rate Regimes and Business...

Articles, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth

Türkiye’deki Ulaştırma Altyapıları ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı – Asuman Eşlik, Caner Özdurak

Öz Bu çalışma, ulaştırma altyapısının farklı alt sektörlerine bakarak ekonomik kalkınma ile olan uzun vadeli ilişkisini ve aralarındaki nedenselliğin yönünü bulmaya yöneliktir. Aynı zamanda kalkınmanın bir unsuru olarak kabul...

Issues

Efil Journal (Volume 6, Issue 2)

Türkiye’deki Ulaştırma Altyapıları ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı – Asuman Eşlik, Caner Özdurak Bilgi Ortak Mal mıdır? – Erkan Gürpınar Dünden Bugüne Dünyada Var Olan...