Mail
Subscribe to our newslatter

Join and get new articles

About the Journal
This journal has an identity, open for the different approaches related to the tradition of the economic theory which goes back to Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, J. M. Keynes and Kalecki, Friedman. Publishing a journal which provides points for the exams of associate professorships is not out goal. This journal is going to be a journal of economic theory and policy.
Find out more

Subscribe

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 14)

Kar Oranının Düşme Eğilimi – Bir Değerlendirme – Volkan Demir, Turan Subaşat Ar-Ge Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme ve Bölüşüm İlişkileri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği – Semih Çağan, Osman Aydoğuş Adam Smith’in...

Articles

Ömür Saltık, Süleyman Değirmen –  Artan Ekonomik Belirsizlik Ortamında, Keynesyen Likidite Tuzağı’nda İhtiyati Programların Değerlendirilmesi 

Özet  Çalışmada, sistemik risklerin sistematik risklere dönüştüğü dönemde, para otoritelerinin uluslararası para politikası koordinasyonunda geliştirdikleri ülke dinamiklerini dikkate almayan “paket kriz çıkış stratejilerini” tartışılmıştır. Ayrıca, politika geliştirme ve uygulama...