Monthly Archives

June 2021

Articles, E- Macroeconomics and Monetary Economics

Ömür Saltık, Süleyman Değirmen –  Artan Ekonomik Belirsizlik Ortamında, Keynesyen Likidite Tuzağı’nda İhtiyati Programların Değerlendirilmesi 

Özet  Çalışmada, sistemik risklerin sistematik risklere dönüştüğü dönemde, para otoritelerinin uluslararası para politikası koordinasyonunda geliştirdikleri ülke dinamiklerini dikkate almayan “paket kriz çıkış stratejilerini” tartışılmıştır. Ayrıca, politika geliştirme ve uygulama...

Articles, C- Mathematical and Quantitative Methods, H- Public Economics, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth

Mehmet Mert Türk, Salih Barışık –  Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı- Dolaysız Vergi Ayrımı 

Özet  Çalışmada 2006:1-2020:3 çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerle büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan ekonometrik analizlerde, vergi bileşenleri ile büyüme arasında hem uzun hem kısa dönemde pozitif...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 13)

Professional and General Education in Turkish Higher Education – Oğuz Esen Yeni Anlaşmalar: Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirebilir mi? – R. Funda Barbaros Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı-Dolaysız Vergi Ayrımı – Mehmet Mert...