Monthly Archives

June 2021

Articles

Ömür Saltık, Süleyman Değirmen –  Artan Ekonomik Belirsizlik Ortamında, Keynesyen Likidite Tuzağı’nda İhtiyati Programların Değerlendirilmesi 

Özet  Çalışmada, sistemik risklerin sistematik risklere dönüştüğü dönemde, para otoritelerinin uluslararası para politikası koordinasyonunda geliştirdikleri ülke dinamiklerini dikkate almayan “paket kriz çıkış stratejilerini” tartışılmıştır. Ayrıca, politika geliştirme ve uygulama...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 13)

Professional and General Education in Turkish Higher Education – Oğuz Esen Yeni Anlaşmalar: Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirebilir mi? – R. Funda Barbaros Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı-Dolaysız Vergi Ayrımı – Mehmet Mert...