Abstract

This paper conducts a bibliometric research in the literature on Fintech and Islamic finance. The data of this study consists of relevant articles obtained from the Scopus database as of February 2021. A keywords bundle related to Islamic finance and keyword has been used for the search, resulting in 89 publishments included in this research. Results show the stunning increase in the Islamic Fintech publishments after 2017, mainly in the fields of cryptocurrencies, micro-finance, impact investing, and SRI investing, and so on. The two main centers of Islamic Fintech research are Malaysia-Indonesia Region and the GCC area. The increasing number of Islamic Fintech publishments show the potential of the field for the industry’s future.

Keywords: Fintech, Islamic, bibliometric, blockchain, cryptocurrency

JEL Codes: G19, E4

İslami Finansta Fintech ve Blockchain: Bibliyometrik Bir Analiz

Öz

Bu makale, Fintech ve İslami finans literatüründe bibliyometrik bir araştırma yürütmektedir. Elde edilen veriler, Scopus veri tabanından Şubat 2021 itibariyle elde edilen makalelerden oluşmaktadır. İslami Finans ile ilgili bir anahtar kelime grubu ile yapılan arama sonucunda bulunan 89 makale bu çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçlar kısmında özellikle 2017’den sonra kripto para, mikro finans, Etki (Impact) yatırımı ve SRI yatırımı gibi alanlardaki makale sayısında dikkate değer bir artış göze çarpmaktadır. Ayrıca İslami Finans araştırmalarının iki ana merkezi olarak Malezya-Endonezya bölgesi ve Körfez ülkeleri olarak gözlemlenmiştir. İslami Fintech alanındaki hızla yükselen yayın sayısı, alanın gelecek potansiyeli açısından sinyal vericidir.

Anahtar Kelimeler: Fintech, İslami, bibliyometrik, blokzincir, kripto para

JEL Kodları: G19, E4

Buy Open Access