Özet

Bu çalışma, 2007-2017 yıllarına ait Hanehalkı İşgücü Anketlerini kullanarak düşük ücretlilerin gelişimini incelemektedir. Düşük ücretlilerin toplam ücretliler içerisindeki payı yıllar içinde azalırken, toplam ücretli kesim içerisindeki düşük ücretli kadınların payı artma eğilimindedir. Düşük ücretli kadınların profili değişmekte, eğitim seviyesi düşük, evli ve 30-49 yaş arasındaki kadınların payı artmaktadır. Arz yönlü bu dönüşüm, beraberinde ekonomik faaliyetler içerisinde kadın yoğun hizmetlerde çalışanların payını ve bu sektörler içinde düşük ücretli çalışan oranını büyütmektedir. Düşük ücretli erkekler ise, görece daha genç olup, tarım ve inşaat sektörlerinde, uzun mesai saatleri ile çalışan bir nüfusu oluşturmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Düşük ücretli çalışma, cinsiyet
JEL Kodları: J31, J16

Low Wage Work and the Transformation of Female Employment in Turkey

Abstract

This study examines the evolution of low wage workers using the Household Labor Force Surveys for 2007-2017. While the share of low wage workers among total wage earners is decreasing, the share of female low wage earners in total wage earners is increasing. Female low wage workers’ profile is changing as the share of married women, women at 30-49 years of age and those with low levels of education is increasing. Alongside this supply-oriented trend, the share of female intensive services increases as well as the share of low wage workers within these sectors. Low wage male earners, on the other hand, are relatively younger and are mostly employed in the agricultural and construction sectors and work longer hours.

Key Words: Low wage work, gender
JEL Codes: J31, J16

BUY Open Access