Abstract

Using micro data from the Survey of Income and Living Conditions conducted by TurkStat, we apply the capitalization method to determine the extent of wealth inequality in Turkey. This method involves the estimation of household wealth based on the amounts of income resulting from the ownership of various types of assets. In addition to the calculation of wealth inequality, capitalized incomes can be entered into a decomposition analysis to find out which factors contribute to inequality more than the others. Due to data limitations, we are restricted to an analysis that makes use of financial and rental income figures and imputed rents, while wealth in the form of land, gold, or stock ownership is mainly unaccounted for. The Gini coefficient figure of 0.56 implies that wealth inequality measured at the household level for Turkey is not extremely high. However, additional computations suggest that inequality is quite higher at the individual level.

Keywords: Wealth Inequality, Household Wealth, Personal Income, Capitalization Method, Turkey
JEL Classification: D31, E21

Türkiye’deki Gelir Eşitsizliği: GYKA’dan Ne Çıkarım Yapabiliriz?

Özet

TÜİK tarafından yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’ndan alınan mikro verileri kullanarak, Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin boyutlarını belirlemek için sermayelendirme yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntem, çeşitli varlıkların mülkiyetinden sağlanan gelire dayanarak, hanehalkı varlığının tahminini içermektedir. Gelir eşitsizliği hesabına ek olarak, sermayelendirilmiş gelirler, gelir eşitsizliğine hangi faktörlerin diğerlerinden daha çok katkı sağladığını bulmak için parçalama analizine tabi tutulabilir. Veri kısıtlamaları nedeniyle; arsa zenginliği, altın ve hisse senedi sahipliği esasen hesaplanamazken, finansal ve kira gelir rakamlarıyla, farazi kira getirilerini kullandıran bir analiz ile sınırlı kaldık. 0,56’lık Gini katsayısı, Türkiye’deki hanehalkı gelir eşitsizliğinin ciddi derecede yüksek olmadığını göstermektedir. Ancak, hesaplamalar, bireysel seviyede gelir eşitsizliğinin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Servet Eşitsizliği, Hanehalkı Serveti, Kişisel Gelir, Sermayelendirme Methodu, Türkiye
JEL Sınıflandırması: D31, E21

BUY Open Access