Özet

Enerjide dışa bağımlılığın ekonomide cari işlemler üzerinden yarattığı kırılganlık göz önünde bulundurulduğunda enerji kullanımının mikro ölçeklerde de olsa daha optimal yöntemlerle azaltılma çabası önemli olmaktadır. Bu çalışmada, elektrikli araçlardan çıkan verimliliği düşmüş bataryaların sabit depolama ünitesi olarak kullanıldığı, güneş panellerinin entegre edildiği bir mikroşebeke sisteminin hastane uygulaması yapılmıştır. Sistemde kullanılacak olan enerji depolama sisteminde, kapasitesi yüzde 80’nin altına düşen bataryaların elektrikli araçlarda kullanımı sonlandırılması sonucu atıl kalan Lityum-iyon bataryalar seçilmiştir. Bu şekilde yüzde 80 kapasiteleri hala aktif olan bataryaların geri dönüşüme gönderilmeden sabit bataryalar olarak tekrar ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Çizelgeleme modelinde karma 0-1 doğrusal programlama modeli kullanılmıştır. Hastane özelinde oluşturulan modelde, kritik öneme sahip hastane birimlerinin hiçbir şekilde enerjisiz kalmaması sağlanarak, saatlik enerji talebinin en düşük maliyetle karşılanması amaçlanmıştır. Öte yandan, atık pil piyasasın
günümüzde oluşmamış olması nedeniyle ekonomik bir fizibilite yapma imkânı bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji, Mikro şebeke Çizelgeleme, Enerji Depolama
JEL Sınıflandırması: Q13, Q42

Use of Repurposed EV Batteries in the Service Sector: A Smart Facility Application

Abstract

Given the current account and its impact on the economy, it is important to try to reduce energy consumption using more optimal methods, even at micro scale. In this study, a microgrid system -with integrated PV-Panels and retired batteries from electric vehicles used as a fixed storage system- is implemented specific to the hospital. For the energy storage system proposed, used Lithium-Ion batteries are selected, which are previously mounted in e-vehicles and left idle when their capacities fall below 80 percent. This way, it is aimed that the batteries whose 80 percent of capacity is still active, can be reused and thus, contribute to the economy as a stationary battery instead of being recycled (which is also costly). In the scheduling model, a mixed 0-1 linear programming model is used. In the hospital-specific model, it is aimed to meet hourly energy demand with the lowest cost while ensuring that critical hospital units are left without power. However, it is not possible to study the economic feasibility of the proposal since a waste battery market does not exist presently.

Keywords: Alternative Energy, Microgrid Scheduling, Energy Storage

JEL Classification: Q13, Q42

BUY Open Access