EfilJournal, uluslararası kimlikte, hakemli ve süreli bir yayın organı olarak faaliyet göstermektedir. Dergi yılda 4 defa, hem basılı hem de dijital ortamda yayımlanacaktır. Yazı dili İngilizce ve Türkçedir. Derginin Editörlüğünü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Eş-Editörlüğünü ise Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede üstlenmiştir.

EfilJournal, iktisat teorisi geleneğine bağlı kalırken, farklı yeni yaklaşımlara da açık bir yayın politikası izlemektedir. Böylece, iktisat teorisi ve iktisat politikasına, yeni açılımlar ve yaklaşımlarla destek vereceğimizi umuyoruz. Diğer yandan EfilJournal, özellikle akademi dünyasına yeni soluk getireceğine inandığımız genç akademisyenlere kapılarını sonuna kadar açmayı taahhüt etmektedir.

Ekonomi kuramı, küresel krizden ciddi yaralar aldı. Bu yaraları sarması uzun süre alacak. Krizin faydası; en azından genç iktisatçılara iktisadın neoklasik iktisattan ibaret olmadığını, iktisadı öğrenmek için gerilere gitmek gerektiğini, okumalarının Adam Smith’e kadar uzanması zorunluluğunu göstermesi oldu. Böyle bir eğilimin gelişmesi, iktisat kuramına önemli katkı sağlayacaktır.

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi yayın hayatına bu bakış açısı ile başlıyor. Yani, iktisat kuramının geleneğine sahip çıkacağız. Bundan dolayı, iktisadi düşünce tarihine ilişkin makalelere de yer vermek için çaba göstereceğiz. Derdimiz aslında iktisadı, geçmişinden geleneği yadsımadan yerine oturtmaktır. Daha açık bir ifade ile, iktisadın, diğer sosyal bilim dallarına yönelik üvey davranışını ters yüz edeceğiz.

Bunu yapmaya çalışırken akademik kaygılarımıza bağlı kalacağız. Yani EfilJournal, doçent ve profesör olmak için puan dağıtılmasına aracılık etmeyecek. Dergide sadece ekonomi temelli yazıları yayımlayacak ancak, iktisadın bir sosyal bilim olduğunu unutmadan diğer alanlar ile bağlantısını koparmayan bir yayın politikası izleyeceğiz.

 

 

BUY Open Access