EfilJournal’ın bu sayısında:

Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. “Firm Ownership Networks in Turkey” başlıklı makalelerinde Doç. Dr. Alper Duman ve Elifnur Uysal; 1388 şirketin oluşturduğu ağın detaylı bir analizini yaparak literatürdeki bu boşluğu dolduruyor. Türkiye’nin sahiplik ağının büyük ölçüde dağınık olduğunu ve çekirdekteki büyük bileşenin küçük dünya ağ yapısı gösterdiğini savunuyor.

Prof. Dr. Wolfgang Streeck, “Taking Back Control? The Future of Western Democratic Capitalism” başlıklı makalesinde; uluslararası devlet yapısının, kapitalist ekonomik küreselleşmenin, yapısının üzerine yaptığı baskı yüzünden karma içerisinde olduğunu söyleyerek demokratik Batı kapitalizminin geleceğini ele alıyor.

Prof. Dr. Cem Mehmet Baydur, “Marx’ın Artık Değeri ile Kâr Aynı Şey midir? Bir Makro Ekonomik Eleştiri” adlı makalesiyle Marx kavramlarını piyasa kavramlarına dönüştürerek kâr ve artık değer arasındaki ilişkileri makro açıdan incelemeyi ve kâr ile artık değerin aynı şeyler olmadığını göstermeyi amaçlıyor.

Prof. Dr. Özgür Kayalıca, Prof. Dr. Gülgün Kayakutlu ve Denizhan Güven, “Verimliliği Düşmüş Bataryaların Hizmet Sektöründe Kullanımı: Akıllı Tesis Uygulaması” başlıklı çalışmalarında elektrikli araçlardan çıkan verimliliği düşmüş bataryaların sabit depolama ünitesi olarak kullanıldığı, güneş panellerinin entegre edildiği bir mikroşebeke sisteminin hastane uygulamasını yapıyorlar. Çalışma için, enerji depolama sisteminde kapasitesi yüzde 80’nin altına düşen bataryaların elektrikli araçlarda kullanımı sonlandırılması sonucu atıl kalan Lityum-iyon bataryaları seçiyorlar. Bu şekilde yüzde 80 kapasiteleri hala aktif olan bataryaların geri dönüşüme gönderilmeden sabit bataryalar olarak tekrar ekonomiye kazandırılmasını hedefliyorlar.

Doç. Dr. Abdullah Özdemir ve Arş. Gör. Mehmet Özyiğit, “Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri” başlıklı çalışmalarında kapitalist üretim biçimi altında uluslararası para sistemlerinin dönüşümlerinin tarihsel dinamiklerini açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin tarihsel krizleri ile uluslararası para sistemleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadırlar.

Abdullah Nergiz, “Türkiye’de Sivil Havacılığın Kuruluş Yıllarında Yabancı Havayolu Şirketleri ve Ortaklık Girimleri” adlı çalışmasında, millî havayolu sisteminin kurulmasının ardından sivil havacılığın büyük oranda Devlet Hava Yolları tarafından üstlenildiğinden ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’deki sivil havacılığın yeniden yapılanma dönemine girilip, Türkiye şirketlerine yabancı ortak aranmış olduğundan bahsediyor.

Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir, “Osmanlı İlkel Tarım Toplumu Üzerine Bir Eleştiri” adlı yazısında, Yanardağ (2015)’i ve onun, literatürdeki mevcut çalışmaları yetersiz kullanımını eleştiriyor.

BUY Open Access