Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady

Ercan Eren, Volkan Kaymaz – Gelir Eşitsizliği ve Tüketici Kredileri: 2008 Finansal Krizine Thorstein Veblen’in Yaklaşımı

Gönenç Gürkaynak – Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla Ençoklaştırılması: İnsan Hakları ve İnovasyon Arasındaki İlişki

Alibey Kudar – Türkiye’de Kimya Sektörü Kur Artış ve Azalışlarından Ne Derece Etkileniyor?

Altuğ Yalçıntaş, Büşra Akkaya – Diplomalı Aylak Sınıf: Gösterişçi Tüketim Süreci Olarak Türk Yükseköğrenim Sistemi

Orhan Karaca – Bölgesel İktisat Çalışmaları İçin Yeni Bir Veri Seti: Türkiye’de İllere ve Bölgelere Göre Ortalama Eğitim Süresi, 1970-2017

BUY Open Access