Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley ve Prof. Dr. Simon Wigley, COVID-19 salgınının politika yapımını etkileyen siyasi faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel olarak ise, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesi ve COVID-19 ölümleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Arş. Gör. Demet Topal Koç ve Prof. Dr. Ercan Eren, acil servisi ajan bazlı modelleyerek, çok amaçlı optimizasyon yöntemiyle personel maliyetleri ve hasta bekleme sürelerini bütçe kısıdı altında minimize etmiştir. Ajan bazlı modellenen acil servisin farklı hasta yoğunluklarında ve farklı personel kombinasyonlarında çok sayıda simülasyonları yapılmıştır.

Prof. Dr. Salih Barışık ve Ebru Karkacıer, coğrafi alan, piyasa büyüklüğü ve ekonomik büyüme hızları açısından benzer özelliklere sahip BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye) ülkelerinde, dış borç stoku, büyüme oranı, kamu eğitim harcamaları, askeri harcamalar ve sağlık harcamalarının panel veri analizi ile mali baskınlığa etkisini inceledi.

Julen Berasaluce ve Jose Antonio Romero, 1994-2019 yılları arasında Meksika’daki doğrudan yabancı yatırımların emek üretkenliği üzerindeki etkisini analiz etmektedir.

Prof. Dr. Fikret Şenses, Berna Pekesen’in Turkey in Turmoil, Social Change and Political Radicalization during the 1960s kitabını inceliyor. Makaleleri ana hatlarıyla tek tek değerlendirdikten ve yazarların katkılarını vurguladıktan sonra yazıların kimi eksikliklerine işaret ediyor; kimi konularda ise eleştiriler yöneltiyor. Sonuç olarak ise, kitabın Türkiye sosyal bilim alanına önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret ediyor.

BUY Open Access