Abstract

Network between the firms reveal the knowledge spillovers which is inevitable for economic growth of a country for neoclassical economists. In this study, existence of intra- OIZ and intra-industry knowledge spillovers in Ankara is tested by the help of an export decision function. As it considers the spatial dependence between the regional units, the spatial econometric method is preferred. The data set is taken from the “Field Research Survey” of SMEDO. The spatial effect is one third of the total effect for intra-OIZ relations while it is one fourth of the total effect for intra-industry relation for Ankara.

Keywords: Geographical Agglomerations (Clusters), Organized Industrial Zone (OIZ), Spatial Econometrics, Knowledge Spillovers, Export
JEL Classification: C21, C25, O12, O24, R15

Ankara’da OSB-İçi ve Endüstri-İçi Bilgi Sıçramaları: Mekânsal Ekonometrik Bir Analiz

Özet

Firmalar arasındaki ağ yapısı, neoklasik iktisatçılar için bir ülkenin büyümesinde kaçınılmaz olan bilgi sıçramalarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığı ihracat karar fonksiyonun yardımıyla test edilecektir. Bölgesel birimler arasındaki mekânsal bağımlılık dikkate alındığından mekânsal ekonometrik metot tercih edilmiştir. Veri seti, KOSGEB’in “Saha Araştırma Anketi”nden alınmıştır. Ankara’da OSB-içi ilişkiler için mekânsal etkiler toplam etkinin üçte biri iken endüstri-içi ilişkiler için bu etki dörde bir oranındadır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Yığılmalar (Kümeler), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Mekânsal Ekonometri, Bilgi Sıçramaları, İhracat
JEL Sınıflandırması: C21, C25, O12, O24, R15

BUY Open Access