Özet

Bir toplumun toplam refah seviyesini ençoklaştırabilmek için hem bir iktisatçının hem de insan hakları uzmanının bakış açılarını dikkate alan, disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu iki disiplin arasındaki ilişki ve karşılıklı etkileşim, toplumsal refahın nasıl ençoklaştırılabileceğini ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl mümkün kılınabileceğini anlamak açısından büyük önem taşır. Bu bağlamda, refah seviyesini ençoklaştırmak hedefine ulaşmak bakımından iki önemli yapı taşı bulunmaktadır: İnsan hakları ve inovasyon. İfade özgürlüğü, toplumdaki diğer, insan haklarının desteklenmesini, aynı zamanda inovasyonun geliştirilmesini sağlayan en elverişli ve en etkili araç olarak karşımıza çıkar. Zira, fikirler yeni fikirleri geliştirecek, fikirler arasında sağlıklı ve üretken bir rekabet ortamı oluşacak, bu şekilde yenilikçi düşünceler, keşifler ve teknolojiler ortaya çıkacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Refah, Kalkınma, İnovasyon, İfade Özgürlüğü, Refahın Ençoklaştırılması
JEL Sınıflandırması: I30, K21, K38, O30

Maximizing Welfare Through Freedom of Expression: The Interface Between Human Rights & Innovation

Abstract

In order to maximize the total welfare of a society, an interdisciplinary approach should be adopted by taking into account the perspectives of both an economist and a human rights specialist. The interface and interplay between these disciplines is the key to understanding how to maximize total welfare and unlocking sustainable development. In this context, we identify two main building blocks that are essential to achieving this task: human rights and innovation. Freedom of expression comes to the forefront as the most versatile and effective tool for promoting other human rights in society and fostering innovation at the same time, as ideas will breed new ideas and propagate the healthy and productive competition of ideas, leading to innovative thoughts, discoveries and technologies.

Keywords: Total Welfare, Development, Innovation, Freedom of Expression, Welfare Maximization
JEL Classification: I30, K21, K38, O30

BUY Open Access