Abstract:

This paper analyses the impact of foreign direct investment on labor productivity for the period 1994-2019 in Mexico. It proposes a production process with labor and three types of capital: private national, public national and foreign, and uses a human capital index, which we estimate through a vector error correction model. The estimation finds a long-run joint positive causality for the three types of capital on labor productivity. The contribution of private capital to economic growth is 2.6 times greater than that of foreign capital. If we add private and government capital, the contribution of national capital to economic growth is 3.2 times greater than that of foreign capital. The different contributions to growth of the three types of capital suggest the need for a change of strategy to one that relies less on FDI, and focuses more on domestic
producers, making them more competitive and stimulating local private investment.

Key Words: Capital accumulation, FDI, NAFTA, Mexico, Growth
JEL Codes: O54, O11, E22, F43.

NAFTA Yıllarında (1994-2019) Doğrudan Yabancı Yatırımların Meksika’nın Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Katkıları

Özet:

Bu makale, 1994-2019 yılları arasında Meksika’daki doğrudan yabancı yatırımların emek üretkenliği üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Çalışma, emek ve sermayenin üç çeşidi olan özel-ulusal, kamu-ulusal ve yabancı sermayenin olduğu bir üretim süreci önermektedir. Özel sermayenin ekonomik büyümeye katkısı, yabancı sermayenin katkısından 2.6 kat daha yüksektir. Eğer, özel ve kamu sermayesini de eklersek, ulusal sermayenin ekonomik büyümeye katkısı, yabancı sermayenin katkısından 3.2 kat daha fazla olmaktadır. 3 çeşit sermayenin büyümeye olan farklı katkıları göz önüne alındığında, daha az DYY’ye (doğrudan yabancı yatırım) dayanan bir stratejiye geçilmesi gerekmektedir. Yerli üreticilere daha fazla odaklanılmalı, daha rekabetçi yapılmaları ve yerel özel yatırımlar teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye birikimi, Doğrudan yabancı yatırımlar, NAFTA, Meksika, Büyüme

JEL Kodları: O54, O11, E22, F43.

BUY Open Access