Özet

Bu çalışmada, Robert Kolej’in Türkiye’nin çağdaşlaşmasındaki rolünü Weberyen bir bakış açısıyla tekrar değerlendiriyoruz. Robert Kolej’in yalnızca Protestan misyonerliğini değil, Protestan çalışma ahlâkını da öğrencilerin gündelik yaşamlarına adapte edecekleri bir eğitim sistemi kurmasının, Osmanlı-Türk toplumunun zihniyet dünyasına etkisini tartışıyoruz. 1871’de Robert Kolej’in kurulmasından sonra American Board topluluğu, Protestan inancı temelli eğitimden çok pragmatist ve seküler bir eğitime önem vermiştir. Bu çalışma, Robert Kolej’den mezun olan Türk öğrencilerin Hristiyanlık’ı tercih etmediğini, nesiller boyunca sürecek, Protestan iş ahlâkını ve seküler yaşam biçimini benimseyen yenilikçi insanlar olduğu sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Modernleşmesi, American Board, Pragmatizm, Protestan Ahlâkı, Sekülerizm
JEL Kodları: N13, B12, B15

The Role of Cyrus Hamlin, Pragmatism, and Robert College in Turkish Modernization

Abstract

In this article, we aim at reassessing the role of Robert College in Turkish modernization from a Weberian perspective. Focusing our attention on Cyrus Hamlin’s Among the Turks (1878) and My Life and Times (1912), we claim that the impact of the American Board of Commissioners for Foreign Missions (henceforth, American Board) has become more significant and transparent among the Ottoman Turks after the missionaries at Robert College introduced a pedagogical system that did not only rely on the religious teachings of Protestantism but also on Protestant work ethics that students were able to adopt in their daily lives. Since the establishment of Robert College in 1871, the American Board has cared more about teaching pragmatist and secular principles than spreading the Protestant religion. We conclude that Turkish students who graduated from Robert College did not convert to Christianity; they rather have become reformist citizens who embraced the Protestant work ethics and believed in secular life styles for generations.

Keywords: Turkish Modernization, American Board, Pragmatism, Protestant Ethics, Secularism
JEL Codes: N13, B12, B15

BUY Open Access