Browsing Category

A- General Economics and Teaching

A- General Economics and Teaching, Articles, D- Microeconomics, E- Macroeconomics and Monetary Economics, I- Health, Education, and Welfare, J- Labor and Demographic Economics

Fikret Şenses – Book Review: Turkey in Turmoil, Social Change and Political Radicalization during the 1960s

Abstract: This book edited by Berna Pekesen provides a detailed evaluation of the 1960s in Turkey by the pioneering specialists of each topic from social, political, economic, and cultural...

A- General Economics and Teaching, Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, P- Economic Systems

Burak Gürbüz – Lippmann’dan Thaler’e, Neo-Liberal Düşüncede Kitleleri Yönlendirenler ve Amaçları

Özet Homoeconomicus güncel neo-klasik iktisat teorilerinde gittikçe daha az yer almaktadır. Bu durum “laissez faire” liberal ekonomik anlayışın bittiğinin de bir göstergesi midir? Bu sorulardan hareket ederek XX yüzyılın...

A- General Economics and Teaching, Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches

İsmail Kitapcı – Sabri Ülgener ve İktisat Sosyolojisi: İktisat Ahlakı ve Zihniyeti Perspektifinden Bir Değerlendirme

Özet İktisat sosyolojisi iktisadi olayları sosyolojik bir perspektiften değerlendirmektedir. Aynı zamanda Neo-Klasik iktisadın insanı soyutlayan yaklaşımlarının aksine iktisadi analize insansız değil, insandan başlamak gerektiğini ifade etmektedir. Türkiye’deki iktisat sosyolojisinin...

A- General Economics and Teaching, Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, C- Mathematical and Quantitative Methods, D- Microeconomics, N- Economic History, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, P- Economic Systems

Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady

Abstract For centuries, inequality has worried philosophers, economists, politicians, governments. The evidence that at least since the mid-1970s inequality has increased reinstated the debate about its roots, effects and...

A- General Economics and Teaching, Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, N- Economic History

Öner Günçavdı – İstanbul Teknik Üniversitesinde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin Yüz Yılı

Özet Toplumsal ve iktisadi gelişmeler, yeni kurumların ortaya çıkmasını, olanların işe dönüşmesini zorunlu kılar. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının gelişimi buna güzel bir örnektir. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir kurumdan...

A- General Economics and Teaching, Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, Z- Other Special Topics

Arne Heise, Sebastian Thieme – University Governance and Heterodox Economics – Mapping an Academic Field of Power in Germany

Abstract This article discusses the development of “heterodox” economics at universities in Germany since the 1970s. Based on Lakatos’ concept of scientific research programmes (SRP), the article introduces a...