Browsing Category

G- Financial Economics

Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, G- Financial Economics, M- Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting; Personnel Economics, N- Economic History

Avusturya İktisat Okulu ve Eugen Schmalenbach’ın Görüşleri Temelinde Dinamik Bilanço Teorisi – Sabri Burak Arzova, Bertaç Şakir Şahin

Öz Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli...

Articles, E- Macroeconomics and Monetary Economics, G- Financial Economics, J- Labor and Demographic Economics

İnsan Tunalı – Beşeri Sermaye – Ücret veya Maaş Karşılığında Çalışma İlişkisi, 2005-2018

Özet Bu çalışmada eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrisleri kullanılarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiği araştırılmaktadır. “Beşeri sermaye bireyleri daha...

Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, D- Microeconomics, E- Macroeconomics and Monetary Economics, G- Financial Economics

Ercan Eren, Volkan Kaymaz – Gelir Eşitsizliği ve Tüketici Kredileri: 2008 Finansal Krizine Thorstein Veblen’in Yaklaşımı

Özet Toplayıcılıktan, tarıma ve dolayısıyla yerleşik hayata geçilmesi özel mülkiyetin ortaya çıkmasına yol açmış bununla birlikte gelir-servet eşitsizlikleri her daim tartışılan konulardan olmuştur. Çalışmalarında sosyal konuları da ele alan...