Browsing Category

Issues

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 4)

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme – A. Suut Doğruel Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and  News Impact Curves –...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 3)

  Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence – Ceyhun Elgin Fintech And Blockchain in Islamic Finance: A Bibliometric Analysis – Ahmet Faruk Aysan, İbrahim Musa Ünal...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 14)

Kar Oranının Düşme Eğilimi – Bir Değerlendirme – Volkan Demir, Turan Subaşat Ar-Ge Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme ve Bölüşüm İlişkileri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği – Semih Çağan, Osman Aydoğuş Adam Smith’in...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 13)

Professional and General Education in Turkish Higher Education – Oğuz Esen Yeni Anlaşmalar: Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirebilir mi? – R. Funda Barbaros Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı-Dolaysız Vergi Ayrımı – Mehmet Mert...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 12)

Do AEO Programs Facilitate Trade? An Empirical Assessment of the OIC Member States Ayça Tekin-Koru, Nazire Nergiz Dinçer Relative Consumption and Life Satisfaction in Turkey Devrim Dumludağ, Özge Gökdemir,...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 10-11)

Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley ve Prof. Dr. Simon Wigley, COVID-19 salgınının politika yapımını etkileyen siyasi faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel olarak ise, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesi ve COVID-19 ölümleri...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 9)

Doç. Dr. İnsan Tunalı, eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrislerini kullanarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiğini araştırmaktadır. Prof. Dr. Ahmet...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 8)

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları” başlıklı yazısında popülizmin tarihçesini ele alıyor ve nasıl liberal demokrasiye yönelik tehdit oluşturduğunu irdeliyor. Prof. Dr. Arne Heise,...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 7)

Prof. Dr. İlhan Tekeli “Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor” konusunu ele alıyor. Temsile dayalı Webergil araçsal rasyonalite ve Habermas’ın iletişimsel rasyonellik...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 6)

EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. İlhan Tekeli “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş” konusunda bir çerçeve oluşturuyor. Bir yandan, Cumhuriyet döneminde tarımsal faaliyetlerin geçirdiği değişimin/dönüşümün öyküsünü...