Browsing Category

Issues

Issues, Uncategorized

Efil Journal (Volume 6, Issue 4)

Domestic Absorption, Openness and Growth – Bilin Neyapti Examining Coordination Problems with Evolutionary Game Theory: Exchange Rate Protected Deposit Example – Aras Yolusever, Burak Unveren, Ercan Eren Efficiency Forecast in the...

Issues

Efil Journal (Volume 6, Issue 3)

Growth and Sustainability in Post-Keynesian Perspective: Some Notes – Arne Heise  Werner Sombart’s Effect on Joseph A. Schumpeter – Gülenay Baş Dinar, Ercan Eren Exchange Rate Regimes and Business...

Issues

Efil Journal (Volume 6, Issue 2)

Türkiye’deki Ulaştırma Altyapıları ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı – Asuman Eşlik, Caner Özdurak Bilgi Ortak Mal mıdır? – Erkan Gürpınar Dünden Bugüne Dünyada Var Olan...

Issues

Efil Journal (Volume 6, Issue 1)

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli An Inquiry into the...

Issues

Efil Journal (Volume 5, Issue 4)

Türkiye’de Çevresel “Dibe Doğru Yarış”: Kirlilik Yaratan Sektörler ve Rekabet Gücü – Büşra Oran, Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen Kalecki’nin Efektif Talep ve Bölüşüm Teorisi – Yılmaz Aydın Ar-Ge...

Issues

Efil Journal (Volume 5, Issue 3)

Precariat: A New Class or a Dangerous Notion for the Class Struggle? – Hakan Mıhcı Income Traps for Different Income Groups: An Empirical Investigation – Reşat Can Akkay, Yasin...

Issues

Efil Journal (Volume 5, Issue 2)

The Green Energy Transition and Energy Security in Mexico, 1980–2016: Expansion and Intensification of Extractivism – Alicia Puyana Mutis, Isabel Rodríguez Peña Old and New Developmentalism in Latin America:...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 4)

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme – A. Suut Doğruel Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and  News Impact Curves –...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 3)

  Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence – Ceyhun Elgin Fintech And Blockchain in Islamic Finance: A Bibliometric Analysis – Ahmet Faruk Aysan, İbrahim Musa Ünal...