Browsing Category

Issues

Issues

Efil Journal (Volume 5, Issue 2)

The Green Energy Transition and Energy Security in Mexico, 1980–2016: Expansion and Intensification of Extractivism – Alicia Puyana Mutis, Isabel Rodríguez Peña Old and New Developmentalism in Latin America:...

Issues

Efil Journal (Volume 5, Issue 1)

Marx’s Historical Materialism and the Notion of Praxis – Hüseyin Özel Exchange Rate – Price – Output Dynamics in an Inflation Targeting Small Open Economy: Analysis with A Modified...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 4)

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme – A. Suut Doğruel Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and  News Impact Curves –...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 3)

  Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence – Ceyhun Elgin Fintech And Blockchain in Islamic Finance: A Bibliometric Analysis – Ahmet Faruk Aysan, İbrahim Musa Ünal...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 14)

Kar Oranının Düşme Eğilimi – Bir Değerlendirme – Volkan Demir, Turan Subaşat Ar-Ge Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme ve Bölüşüm İlişkileri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği – Semih Çağan, Osman Aydoğuş Adam Smith’in...

Issues

Efil Journal (Volume 4, Issue 13)

Professional and General Education in Turkish Higher Education – Oğuz Esen Yeni Anlaşmalar: Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirebilir mi? – R. Funda Barbaros Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı-Dolaysız Vergi Ayrımı – Mehmet Mert...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 12)

Do AEO Programs Facilitate Trade? An Empirical Assessment of the OIC Member States Ayça Tekin-Koru, Nazire Nergiz Dinçer Relative Consumption and Life Satisfaction in Turkey Devrim Dumludağ, Özge Gökdemir,...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 10-11)

Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley ve Prof. Dr. Simon Wigley, COVID-19 salgınının politika yapımını etkileyen siyasi faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel olarak ise, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesi ve COVID-19 ölümleri...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 9)

Doç. Dr. İnsan Tunalı, eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrislerini kullanarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiğini araştırmaktadır. Prof. Dr. Ahmet...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 8)

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları” başlıklı yazısında popülizmin tarihçesini ele alıyor ve nasıl liberal demokrasiye yönelik tehdit oluşturduğunu irdeliyor. Prof. Dr. Arne Heise,...