Browsing Category

K- Law and Economics

Articles, I- Health, Education, and Welfare, K- Law and Economics, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth

Gönenç Gürkaynak – Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla Ençoklaştırılması: İnsan Hakları ve İnovasyon Arasındaki İlişki

Özet Bir toplumun toplam refah seviyesini ençoklaştırabilmek için hem bir iktisatçının hem de insan hakları uzmanının bakış açılarını dikkate alan, disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu iki disiplin...