Browsing Category

N- Economic History

Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, G- Financial Economics, M- Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting; Personnel Economics, N- Economic History

Avusturya İktisat Okulu ve Eugen Schmalenbach’ın Görüşleri Temelinde Dinamik Bilanço Teorisi – Sabri Burak Arzova, Bertaç Şakir Şahin

Öz Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli...

Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, N- Economic History

Kardelen Kaya, Altuğ Yalçıntaş – Cyrus Hamlin, Pragmatizm ve Robert Kolej’in Türkiye Modernleşmesindeki Rolü

Özet Bu çalışmada, Robert Kolej’in Türkiye’nin çağdaşlaşmasındaki rolünü Weberyen bir bakış açısıyla tekrar değerlendiriyoruz. Robert Kolej’in yalnızca Protestan misyonerliğini değil, Protestan çalışma ahlâkını da öğrencilerin gündelik yaşamlarına adapte edecekleri...

A- General Economics and Teaching, Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, C- Mathematical and Quantitative Methods, D- Microeconomics, N- Economic History, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, P- Economic Systems

Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady

Abstract For centuries, inequality has worried philosophers, economists, politicians, governments. The evidence that at least since the mid-1970s inequality has increased reinstated the debate about its roots, effects and...

Articles, E- Macroeconomics and Monetary Economics, F- International Economics, N- Economic History

Abdullah Özdemir, Mehmet Özyiğit – Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri

Özet Bu çalışma, kapitalist üretim biçimi altında uluslararası para sistemlerinin dönüşümlerinin tarihsel dinamiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin tarihsel krizleri ile uluslararası para sistemleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır....

A- General Economics and Teaching, Articles, B- History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches, N- Economic History

Öner Günçavdı – İstanbul Teknik Üniversitesinde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin Yüz Yılı

Özet Toplumsal ve iktisadi gelişmeler, yeni kurumların ortaya çıkmasını, olanların işe dönüşmesini zorunlu kılar. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının gelişimi buna güzel bir örnektir. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir kurumdan...