Browsing Category

Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

Articles, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

Teknolojik Gelişim ile Ekolojik Ayak İzi İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması – Ergün Aktürk, Sena Gültekin

Öz Günümüzde özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ekonomiler için daha yüksek ekonomik büyüme ile kirlenmenin de artması çevre dostu büyümenin sağlanmasının önemini artırmaktadır. Bu nedenle ekolojik ayak izini sınırlandıracak...

O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

Teknolojik Gelişim ile Ekolojik Ayak İzi İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması – Ergün Aktürk, Sena Gültekin

Abstract Nowadays, the increase in pollution with higher economic growth, especially for underdeveloped and developing economies, increases the importance of ensuring environmentally friendly growth. For this reason, measures to...

Articles, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

İklim Değişikliğinin Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Gıda Güvenliği Üzerindeki Yansımaları – R. Funda Barbaros, Aliye Yüksel

Öz İklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerinde yarattığı farklı etkiler, tarımsal faaliyetlerde de olumsuz koşullara neden olmaktadır. FAO’nun dünya genelinde yaptığı araştırmalar, gelecek 30 yılda iklim değişikliği kaynaklı tarımsal...

Articles, F- International Economics, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

Türkiye’de Çevresel “Dibe Doğru Yarış”: Kirlilik Yaratan Sektörler ve Rekabet Gücü – Büşra Oran, Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen

Öz “Dibe doğru yarış”, ülkelerin uluslararası rekabetin dışında kalmamak adına; çevreyi veya işgücünü korumaya yönelik standartları esnetmeleri, uygulamaktan vazgeçmeleri ya da arttırma yönünde çaba göstermemeleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada,...

Articles, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

Çevre Sorunlarına “Ekolojik Ekonomi” Açısından Yaklaşım – Ahmet Şahinöz

Öz Küresel ısınma başta olmak üzere, biyoçeşitliliğin azalması, doğal kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve çevre kirliliği gibi çevre sorunları artık tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Çevre...

Articles, P- Economic Systems, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

The Green Energy Transition and Energy Security in Mexico, 1980–2016 Expansion and Intensification of Extractivism – Alicia Puyana Mutis, Isabel Rodríguez Peña

Abstract This essay shows the difficulties and contradictory processes to achieve energy security by transiting towards a new and secure energy system with a lower share of fossil fuels...

Articles, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics

Ahmet Şahinöz – Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye

Özet Dünya Ekonomik Formu (WEF)’nun son yıllık (21-24 Ocak 2020) Küresel Risk Raporu’nda, küresel ekonomi için en büyük riskin; “küresel ısınma ve iklim değişikliği” olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur. İklim...

Articles, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

İlhan Tekeli – Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş

Özet Geçen iki yüzyıl içinde Türkiye kademeli olarak extansif tarımdan entansif tarıma geçmiştir. Bu dönem içinde de küçük üretici, tarımsal politikaların yaratılmasında etkili olmuştur. Zaman içinde nüfus kırdan kente...