Özet

Bu çalışmanın amacı İslami izleme kriterlerinin İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığının ve eğer varsa kayıp çeşitlendirmenin yatırımcılara ilave maliyet yükleyip yüklemediğinin araştırılmasıdır. Türkiye, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere örneğindeki İslami ve
konvansiyonel endeksler portföy teorisi modelleri vasıtasıyla incelenmiştir. Ampirik bulgulara göre, İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyinin konvansiyonel muadilleri kadar iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Yani izleme kriterleri sebebiyle kısıtlanan yatırım yapılabilir varlık evreni çeşitlendirme prensibi açısından İslami endeksleri dezavantajlı bir konuma sokmaktadır. Ancak analiz döneminde İslami endekslerin çeşitlendirme kaybını telafi ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen bulgular, İslami endeks yatırımcılarının ilave maliyetlere katlanacağı iddiasını desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, İslami Endeksler, Çeşitlendirme Prensibi
JEL Sınıflandırması: G11, G12, G15

The purpose of this study is to investigate whether Islamic screening criteria have an adverse effect on the level of diversification of Islamic indices, and if so, whether the lost diversification adds extra costs to the investors. Islamic indices and their conventional counterparts have been examined through portfolio theory models in the case of Turkey, Malaysia, the United States and the United Kingdom. According to empirical findings, it is understood that the level of diversification of Islamic indices is not as well as conventional counterparts. In other words, the universe of investable assets restricted by filtering criteria has led Islamic indices disadvantageous position in terms of diversification principle. However, during the analysis period, Islamic indices seem to compensate for the lost diversification. Therefore, findings obtained in this study do not support the claim that
Islamic index investors will bear additional costs.

Keywords: Islamic Finance, Islamic Indices, Diversification Principle
JEL Classification: G11, G12, G15

BUY Open Access