Özet

Küresel ekonomik sistem en son küresel finans krizi ile ağır bir darbe yemiş, tüm dünyayı etkileyen bu krizle birlikte ekonomik krizlerin önemi, öngörülebilirliği ve etkileri konuları yeniden gündeme oturmuştur. Tüm ekonomileri doğrudan ve dolaylı yollardan etkileyen söz konusu kriz, yapısı ve etkilerinin yaygınlığı itibariyle 1929 Büyük Buhranı’na benzetilmiş ve modern dünyada böylesi bir krizin yeniden patlak vermesi politika analizlerini de yeni bir yöne doğru sürüklemiştir. Bu bağlamda bu çalışmada da Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein’ın kriz teorileri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küresel İktisadi Kriz, Kriz Teorileri, Kondratieff, Schumpeter, Wallerstein
JEL Sınıflandırması: B10, P10

Teories of Crisis: Kondratieff, Schumpeter and Wallerstein

Global financial system has been deeply affected by the recent global financial crisis and hence the importance, the forecast and the impacts of economic crises come to the fore again. This global crisis has directly and indirectly affected most of the economies and thus the similarities with 1929 Great Depression has been discussed. These new discussions brought about the efforts to make new syntheses of old crisis theories. In this paper also it’s tried to analyse and synthesise crisis theories of Kondratieff, Schumpeter and Wallerstein.

Keywords: Global Economic Crisis, Theories of Economic Crisis, Kondratieff, Schumpeter,
Wallerstein
JEL Classification: B10, P10

BUY Open Access