Öz

Bu makalede politik açıdan liderlik ve popülizm kavramları incelenmektedir. Popülizm halk egemenliği olarak bakılsa bile popülist söylem halkın temel korku ve düşünlerine hedef alır. Popülist liderlerin her toplumsal konuda ve problemde bir çözümleri, reçeteleri vardır. Politik düzlemde öteki ben ayrışımı düşman yaratır; kaygılar artar. Lider üstün bir ahlaka ve bilgiye sahiptir. Takip edilmezse toplum yok olabilir. Bu ve benzeri duyguların ağırlık kazandığı günümüz demokrasilerinde liderlerin nitelikleri geleceğin şekillenmesinde çok önemlidir. Liderler popülerleştikçe ülkelerin politik ve ekonomik sorunları artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Popülizm, Liderlik, Kriz

JEL Kodları: E60, E69

The Troubles that Exist in the World from Past to Present and the Leader Problem of Capitalism

Abstract

This article examines the concepts of leadership and populism from a political perspective. Although populism is seen as the sovereignty of the people, populist discourse targets the basic fears and thoughts of the people. Populist leaders have a solution and a recipe for every social issue and problem. On the political plane, the distinction between the other and the self creates the enemy; growing concerns in society. The leader has superior morality and knowledge. If this is not followed, society may perish. In today’s democracies, where these and similar feelings gain weight, the qualities of leaders are very important in shaping the future. As the leaders become more popular, the political and economic problems of the countries increase.

Key Words: Populism, Leadership, Crisis

JEL Codes: E60, E69

BUY OPEN ACCESS