Mail
E-Bültenimize Kayıt Olun

Kaydolun ve haberdar olun

Dergi Hakkında
EfilJournal, Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, John M. Keynes, Michal Kalecki ve Milton Friedman’a kadar uzanan farklı yaklaşımların gelenekleri üzerine kurulmuştur. EJ, uygulamalı, teorik, disiplinler arası, tarihsel ve yöntembilimsel çalışmaları odak noktası haline getirir. Editörler, iktisadi düşünce tarihi, politik ekonomi, küreselleşme, iktisadi eşitsizlik, sınıf çatışması, ekonomik azgelişmişlik, işsizlik, enflasyon, cinsiyet eşitsizliği, iklim değişimi vb. tüm konularda yazılmış makaleleri kabul etmektedir.
Sayfayı Görüntüle

Abone Ol!

Genel, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Türkiye’deki Ulaştırma Altyapıları ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı – Asuman Eşlik, Caner Özdurak

Öz Bu çalışma, ulaştırma altyapısının farklı alt sektörlerine bakarak ekonomik kalkınma ile olan uzun vadeli ilişkisini ve aralarındaki nedenselliğin yönünü bulmaya yöneliktir. Aynı zamanda kalkınmanın bir unsuru olarak kabul...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 2)

The Relationship between the Transportation Infrastructure and Economic Development: The ARDL Boundary Test Approach – Asuman Eşlik, Caner Özdurak Is Knowledge a Commons? – Erkan Gürpınar The Troubles that...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 1)

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli An Inquiry into the...

Makaleler, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

İklim Değişikliğinin Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Gıda Güvenliği Üzerindeki Yansımaları – R. Funda Barbaros, Aliye Yüksel

Öz İklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerinde yarattığı farklı etkiler, tarımsal faaliyetlerde de olumsuz koşullara neden olmaktadır. FAO’nun dünya genelinde yaptığı araştırmalar, gelecek 30 yılda iklim değişikliği kaynaklı tarımsal...