Mail
E-Bültenimize Kayıt Olun

Kaydolun ve haberdar olun

Dergi Hakkında
EfilJournal, Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, John M. Keynes, Michal Kalecki ve Milton Friedman’a kadar uzanan farklı yaklaşımların gelenekleri üzerine kurulmuştur. EJ, uygulamalı, teorik, disiplinler arası, tarihsel ve yöntembilimsel çalışmaları odak noktası haline getirir. Editörler, iktisadi düşünce tarihi, politik ekonomi, küreselleşme, iktisadi eşitsizlik, sınıf çatışması, ekonomik azgelişmişlik, işsizlik, enflasyon, cinsiyet eşitsizliği, iklim değişimi vb. tüm konularda yazılmış makaleleri kabul etmektedir.
Sayfayı Görüntüle

Abone Ol!

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 7, Sayı 2)

Impact of Workplace Gender Values on Organizational Attractiveness: An Applied Analysis Using Job Advertisements İrem Yörük The Long-Run Impact of Economic Growth on Income Distribution: A New Approach to...

Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Teknolojik Gelişim ile Ekolojik Ayak İzi İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması – Ergün Aktürk, Sena Gültekin

Öz Günümüzde özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ekonomiler için daha yüksek ekonomik büyüme ile kirlenmenin de artması çevre dostu büyümenin sağlanmasının önemini artırmaktadır. Bu nedenle ekolojik ayak izini sınırlandıracak...