Monthly Archives

Haziran 2021

E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, Makaleler

Ömür Saltık, Süleyman Değirmen – Artan Ekonomik Belirsizlik Ortamında, Keynesyen Likidite Tuzağı’nda İhtiyati Programların Değerlendirilmesi

Özet Çalışmada, sistemik risklerin sistematik risklere dönüştüğü dönemde, para otoritelerinin uluslararası para politikası koordinasyonunda geliştirdikleri ülke dinamiklerini dikkate almayan “paket kriz çıkış stratejilerini” tartışılmıştır. Ayrıca, politika geliştirme ve uygulama...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Mehmet Mert Türk, Salih Barışık – Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı- Dolaysız Vergi Ayrımı

Özet Çalışmada 2006:1-2020:3 çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerle büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan ekonometrik analizlerde, vergi bileşenleri ile büyüme arasında hem uzun hem kısa dönemde pozitif...

Dergiler

Efil Journal (Cilt 4, Sayı 13)

Professional and General Education in Turkish Higher Education – Oğuz Esen Yeni Anlaşmalar: Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirebilir mi? – R. Funda Barbaros Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı-Dolaysız Vergi Ayrımı – Mehmet Mert...