Monthly Archives

Ekim 2021

Dergiler

Efil Journal (Cilt 4, Sayı 3)

  Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence – Ceyhun Elgin Fintech And Blockchain in Islamic Finance: A Bibliometric Analysis – Ahmet Faruk Aysan, İbrahim Musa Ünal...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Ahmet Kasap, Salih Barışık – Türkiye İçin Optimal Para Alanı: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEI) Örneği

Öz R. Mundell tarafından 1961 yılında ortaya konulan Optimal Para Alanı (OPA) teorisi 1980 sonrası dönemde artan uluslararası ticari rekabet sonucu ülkelerin farklı ekonomik birleşmelere katılmasına ve OPA arayışlarına...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Ceyhun Elgin – Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence

Abstract Given perfectly competitive labor markets combined with the profit-maximizing behavior of firms, real wages should equal the marginal product of labor (MPL). However, there is ample evidence that...