Monthly Archives

Aralık 2021

Dergiler

Efil Journal (Cilt 4, Sayı 4)

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme – A. Suut Doğruel Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and  News Impact Curves –...

I- Sağlık, Eğitim ve Refah, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Özge Gökdemir, Devrim Dumludağ – Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: The Role of Socio-economic and Non-economic Factors – the Dutch Case

Abstract In this paper we investigate the role of socio-economic factors like income, unemployment levels and non economic factors such as religion, identity and culture to explain the reasons...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler

M. Aykut Attar – Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel Epistemoloji Denemesi

Öz Bu deneme, genel denge analizinin Leon Walras’ın 1874 tarihli kitabından bu yana gerçekleşen tarihsel evrimini anlamak için evrimsel bir epistemoloji kurmaya çalışıyor. Deneme, tarihsel evrimdeki sıçramaların ve sürekliliğin...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler

Sabri Burak Arzova, Caner Özdurak – Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and News Impact Curves

Abstract As a long-term investor and trade partner of Turkey, Germany has significant importance for the development of the Turkish economy. The novelty of this study is that we...