Özet

Türkiye’de sivil havacılığın ilk kurulduğu yıllarda yabancı havayollarının etkisi göze çarpmaktadır. 1933 yılında millî havayolu sisteminin kurulmasının ardından sivil havacılık büyük oranda Devlet Hava Yolları tarafından üstlenilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’de sivil havacılık bir yeniden yapılanma dönemine girmiş ve Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketine, yabancı ortak aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havacılık, Havayolu, Türkiye, THY, DHY, Pan Am

JEL Sınıflandırması: N7

Foreign Airlines During the Foundation Era of T urkish Civil Aviation and Partnership Attempts

Abstract

Foreign carriers have played a significant role during the early years of civil aviation in Turkey. After the foundation of a national airways system in 1933, Turkish State Airways has assumed the execution of civil aviation activities domestically. Civil aviation sector in Turkey has gone through a transformation period just after the Second World War. And during that time Turkish government has sought a foreign investor for becoming a partner of the Turkish flag carrier.

Keywords: Aviation, Airline, Airways, Turkey, Turkish Airlines, Pan Am
JEL Classification: N7

Satın Al Açık Erişim