Özet

Dünya Ekonomik Formu (WEF)’nun son yıllık (21-24 Ocak 2020) Küresel Risk Raporu’nda, küresel ekonomi için en büyük riskin; “küresel ısınma ve iklim değişikliği” olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur. İklim değişikliği sonucunda yaşanan seller, su baskınları, kuraklıklar, toprakların çoraklaşması, hayvan ve bitki türlerinde görülen kayıplar ve nihayet hava kirliliğine bağlı erken insan ölümleri ülkelerin mevcut sosyoekonomik durumlarını geriletirken; ekonomik kalkınmaya ayrılan kaynakları da aşındırmaktadır. Küresel ısınmada tarihi sorumlulukları olan gelişmiş sanayi ülkeleri karbon salınımlarını ciddi bir biçimde azaltırken, Türkiye’nin de dâhil olduğu yeni sanayileşen ülkeler, atmosfere saldıkları karbon miktarını giderek arttırmaktadırlar. 2015 BM Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına, 195 ülkeyle birlikte imza koyan Türkiye, enerji politikalarında acilen köklü değişikliklere gitmek, bu çerçevede güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek durumundadır.

Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişimi, CO2 Emisyonu, Enerji
JEL Kodları: O13, Q4, Q43, Q54

Global Warming-Climate Change and Turkey

Abstract

The World Economic Forum (WEF) declared that the greatest risk on the global economy is ‘global warming and climate change’ in the Global Risks Report 2020. Floods, droughts, desertification, loss of animal and plant species caused by climate change and eventually early human deaths due to air pollution are regressing the current socioeconomic status of countries besides eroding resources devoted to economic development. While advanced industrial countries which responsible for the climate change are reducing their carbon emissions dramatically, newly industrializing countries, including Turkey, are increasing the amount of carbon they release into the atmosphere. Turkey, having signed the agreement aiming at global warming fight together with other 195 countries at the 2015 UN Paris on Climate Change Conference of the Parties (COP21), should make urgent fundamental changes in energy policy. In this context, Turkey ought to focus on renewable energy sources like the sun and mainly wind.

Keywords: Global Climate Change, CO2 Emission, Energy
JEL Codes: O13, Q4, Q43, Q54

Satın Al Açık Erişim