Abstract

This essay analyzes the opportunities that Mexico could have, as a signatory of the “United States, Canada, Mexico Agreement” -USMCA-, within the arrival of Joseph Biden to the presidency of the United States. This change of baton unleashed singular expectations; first, by simply replacing Trump and proposing domestic social and economic policies of high social content and, second, by announcing the American return to the diplomatic forms exercised since the end of World War II.

Whether it is domestic or foreign policy, it is clear and often explicit that the central motivation of the United States is the defense of the American national interest, which is to reduce inequality, ethnic discrimination and strengthen the economy. It is legitimate and necessary, therefore, for Mexico to identify its interests and opportunities to advance them within the framework of the reorientation of internal and external politics of the new Democratic administration, without forgetting that Biden is an expert politician with long experience, for whom “those own interests” express personal ambitions, partisan needs, national aspirations and personal desires.

Keywords: United States, Mexico, North America, Biden

Jel Codes: F5, F50, F52

Meksika-ABD’nin Çetrefilli ve Sonsuz İlişkisindeki Yeni Yollar

Öz

Bu çalışma, Joseph Biden’ın ABD başkanı olmasıyla, Meksika’nın, “ABD, Kanada, Meksika Anlaştması” kapsamında elde edebileceği fırsatları tartışmaktadır. Bu yönetim değişikliğiyle bireysel beklentiler açığa çıktı; ilk olarak, Trump’ın yerini almasıyla yurt içinde yüksek sosyal içerikli ekonomi ve toplum politikaları önerdi. İkinci olarak ise, Amerika’nın, 2. Dünya Savaşı’nın sonundan beri uygulanan diplomatik şekillerine geri dönüleneceğini açıkladı.

İster yurt içindeki, ister uluslararası politikalar olsun, temel motivasyonun, Amerikan ekonomisini güçlendiren, etnik ayrımcılığı ve eşitsizliği azaltan, yani Amerika’nın milli çıkarlarını gözeten bir tutum olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu tutum meşru ve gereklidir ancak Meksika’nın, Biden’ın kişisel hırs ve ihtiraslara, partizan ihtiyaçlara ve milli arzulara, bununla birlikte ciddi tecrübeye sahip bir politika uzmanı olduğunu unutmadan; yeni demokratik yönetimin gerek iç gerekse dış politikada yeniden konumlanacağı çerçevesinde fırsatlar ve çıkarları belirlemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Birleşik Devletler, Meksika, Kuzey Amerika, Biden

Jel Kodları: F5, F50, F52

Satın Al Açık Erişim