Abstract
Firm ownership networks are important for both corporate governance and dynamic economic performances. There has been no study on this subject in Turkey. We fill this gap through a detailed network analysis of 1388 firms. We show that the network is largely dispersed. Within the core giant component, the small world network characteristics are observed. Moreover, the cohesive core of the network depends on institutional foreign
investors.

Keywords: Ownership Networks, Business Groups, Corporate Governance

JEL Classification: L14, G32

Türkiye’de Şirket Sahipliği Ağları

Özet
Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Biz 1388 şirketin oluşturduğu ağın detaylı bir analizini yaparak literatürdeki bu boşluğu dolduruyoruz. Sonuç olarak, Türkiye’nin sahiplik ağının büyük ölçüde dağınık olduğunu ve çekirdekteki büyük bileşenin küçük dünya ağ yapısı gösterdiğini savunuyoruz. Dahası, merkezdeki en sağlam şirket grubunun yabancı kurumsal yatırımcılara bağımlı olduğunu bulguluyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sahiplik Ağı, İş Grupları, Şirket Yönetişimi

JEL Sınıflandırması: L14, G32

Satın Al Açık Erişim