Öz

Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli katkıyı sağlayan kişidir. Dinamik bilanço kavramı Schmalenbach’ın işletme ekonomisi alanına kazandırdığı en önemli kavramlardan biridir. Bu çalışmada Schmalenbach’ın işletme ekonomisine katkıları ve yaratıcısı olduğu dinamik bilanço teorisi, Avusturya İktisat Okulu’nun ilke ve görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşletme Ekonomisi, Avusturya İktisat Okulu, Schmalenbach, Dinamik Bilanço Teorisi.

Jel Kodları: B12, B21, B25, B31, G31, M12, M21, M41

Dynamic Balance Sheet Theory Based On The Austria School of Economics and The Views of Eugen Schmalenbach

Abstract

The Austrian School of Economics, with its theories on the market and entrepreneurship, gave birth to Business Economics as a science. Undisputedly, Eugen Schmalenbach is the most important contributor to the establishment and development of the business economy. The concept of the dynamic balance sheet is one of the most important concepts that Schmalenbach brought to the field of business economics. In this study, Schmalenbach’s contributions to business economics and his dynamic balance sheet theory will be discussed within the framework of the principles of the Austrian School of Economics.

Keywords: Business Economics, Austrian School of Economics, Schmalenbach, Dynamic balance Sheet Theory

Jel Codes: B12, B21, B25, B31, G31, M12, M21, M41, N8

Satın Al Açık Erişim