Özet

Bu makale Türkiye’de enflasyonla paralel seyreden bir diğer olaya, göreli fiyat değişimlerindeki dalgalanmaya dikkat çekiyor. Göreli fiyatların ekonomik gelişmeye paralel olarak değişkenlik göstermesi beklenir. Ancak, göreli fiyatların yüksek dalga boylarıyla sık sık dalgalanma göstermesi belirsizliği arttırıp, yatırım kararlarını zorlaştıracak, dolayısıyla da ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki gösterecektir. Bu nedenle göreli fiyat dalgalanmalarını da kontrol altında tutmaya çalışmak ekonomi politikası hedefleri arasında görülebilir. Yapılan analiz 2003 yılı sonrasında Türkiye’de yaşanan sosyolojik, demografik ve ekonomik değişime paralel olarak göreli fiyat yapısında da ciddi bir değişiklik yaşandığını gösteriyor. Para politikası açısından bakıldığında ise, göreli fiyat değişimlerini en aza indirecek enflasyon oranın %4 civarında olduğu tahmin edilmiştir. Analiz, Tüketici Fiyat Endeksi’ni oluşturan mal gruplarının en alt kırılım düzeyindeki fiyat serileriyle yapıldığında, göreli enflasyon değişimlerinde gözlemlenen sert iniş çıkışların ve yüksek dalga boylarının haberleşme sektöründen kaynaklandığını göstermiştir. Göreli fiyat değişimini minimumda tutacak optimal enflasyon oranı da, haberleşme sektörünün hesaplamaya katılıp katılmamasına göre değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, enflasyon, göreli fiyatlar
JEL Kodları: C32, O47.

Inflation and Relative Prices

Abstract

This article draws attention to an event that goes parallel with inflation: the fluctuations in the relative prices. Relative prices are expected to vary in line with economic growth and associated structural changes. However, frequent fluctuations in relative prices with high wavelengths will increase uncertainty and make investment decisions more difficult, and thus have a negative impact on economic growth. Therefore, focusing on containing the relative price fluctuations is incorporated among the objectives of economic policy. It is shown that, in parallel to sociological, demographic and economic changes occurred in Turkey after 2003, a significant change occurred in the relative price structure. In terms of monetary policy, the
inflation rate that minimizes relative price changes was estimated to be around 4%. The analysis shows that, when price series of the goods groups constituting the Consumer Price Index are taken the most disaggregated level available, the abrupt fluctuations and high amplitudes, observed in the relative inflation changes, originate from the communication sector. The optimal inflation rate, which will keep the relative price change to a minimum, also depends on whether the communication sector is included the Consumer Price Index or not.

Keywords: Growth, Inflation, Relative Prices.
JEL Codes: R51, R58

Satın Al Açık Erişim