Öz

Bu çalışma kripto paralar arasında en bilinen ve yaygın olarak kullanılan Bitcoin (BTC) ile Avrupa Para Birimi Euro (EUR), İngiliz Sterlini (GDP) ve Altın (XAU) arasındaki ilişkinin boyutu ve yönü hakkında bilgi verme amacı taşımaktadır. Temmuz 2010 ile Aralık 2020 dönemine ait günlük veriler kullanılarak yapılan bu analizde Amerikan doları cinsinden ifade edilen Bitcoin, Euro, Sterlin ve Altın fiyatları arasındaki ilişki kısa ve uzun dönemli irdelenmiştir. Literatürde sıklıkla kullanılan zaman serisi analizlerinden; ADF, PP, KPSS birim kök testleri; Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik analizleri sonucunda çalışma bir yandan Bitcoin ve Döviz ve Altın Fiyatları arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı, dolayısı ile Bitcoin fiyatının büyük ölçüde kendi piyasa koşulları ile oluştuğu sonucuna ulaşırken diğer yandan İngiliz Sterlin’inden Bitcoin’ e doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucunu elde etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Döviz Kuru, Granger Nedensellik

Jel Kodları: C01, C22

Bitcoin, Exchange Rates and Gold Relationship: An Econometric Approach

Abstract

The purpose of this study is to explore both the size and direction of the relationship between the most known and widely used cryptocurrency, Bitcoin (BTC) and European Currency Euro (EUR), British Pound (GDP), and Gold (XAU) prices. To examine short-run and long-run relationships between Bitcoin and major exchange rates and gold prices, which all expressed in the US Dollars, we use daily data between July 2010 and December 2020, and apply the most commonly used ADF, PP, KPSS unit root tests, Johansen Co- integration test, and Granger Causality Analysis. Our time-series analysis shows no strong long-term relationship between Bitcoin and prime exchange rates, therefore, concludes that Bitcoin’s value is determined in its own market conditions. On the other hand, we find a unidirectional (one-way) causality from British Pound to Bitcoin.

Keywords: Crypto Currency, Bitcoin, Exchange Rate, Granger Causality

JEL Codes: C01, C22

Satın Al Açık Erişim