Abstract

Economics resemble physics. Like in physics, there are constants and positive negative forces in economics. In the short term, the most important factor in economics is the yield of the fixed capital, the maximum profit rate. The opposing forces are workers and capitalists. While the maximum profit rate is data, workers and capitalists fight to income distribution. External or political interventions can increase share of workers (the government) that they get from maximum profit. But since the capitalists can price according to their profit targets, the Income are distributed according to the profit targets of capitalists. Inflation and income distribution are determined by capitalists. Articles, price dynamics (inflation) in Turkey during the period 2009-2017 are analyzed according to income distribution.

Key Words: Income Distribution, Wages and Maximum Profit Rate, Inflation, Price Dynamics
JEL Codes: E11, E25, E31

Gelir Dağılımı Enflasyon Açısından Nötr Değildir ya da Enflasyon Gelir Dağılımının Bir Fonksiyonudur:
Türkiye Örneği 2009-2017

Özet

Ekonomi fiziğe benzer. Fizikte olduğu gibi ekonomide de sabit ve pozitif negatif, baskın kuvvetler var. Kısa vadede, ekonomideki en önemli sabit sermaye hasıla oranı veya azami kâr oranıdır. Ekonomideki en temel zıt güçler işçi ve kapitalistlerdir. Maksimum kar oranı veri iken, işçiler ve kapitalistler gelir dağılımını kendi yönlerine değiştirmek için mücadele ederler. Buradaki bakış açısı fizik gibi gözükse de Sraffacı bir modelden başka bir şey değildir. Dış veya politik müdahaleler, işçilerin (devletin) azami kardan elde ettikleri payları artırabilir. Fakat kapitalistler kar hedeflerine göre fiyatı belirleyebildiklerinden (baskın güç), gelir (fiyatlar) kapitalistlerin kar hedeflerine göre dağıtılır (belirlenir). Kısacası enflasyon ve gelir dağılımı kapitalistler tarafından belirlenir. 2009-2017 döneminde Türkiye’de makaleler, fiyat dinamikleri (enflasyon) gelir dağılımına göre analiz edilir.

Anahtar Kelimeler: Income Distribution, Wages and Maximum Profit Rate, Inflation, Price Dynamics
JEL Kodları: E11, E25, E31

Satın Al Açık Erişim