Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: II, S: I

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: II, S: II

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi,  C: II, S: III

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: II, S: IV