Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: 3, S: I

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: 3, S: II-III

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: 3, S: IV