Abstract

This paper presents an empirical analysis of the relationship between domestic absorption, openness and growth performance. While the relationship between growth and openness has been the focus of almost the entirety of the related studies, the role of domestic absorption has been ignored. The novel contribution of this study is to provide evidence that domestic absorption is a significant factor in explaining cross-sectional growth differences, while openness is positively associated with growth volatility also.

Keywords: Growth, Domestic Absorption, Openness

JEL Codes: F43, F63, O47

Öz

Bu makale yurt içi talep, dışa açıklık ve büyüme performansı arasındaki ilişkinin ampirik bir analizini sunmaktadır. Büyüme ve dışa açıklık arasındaki ilişki ilgili çalışmaların neredeyse tamamının odağında yer alırken, yurt içi emilimin rolü göz ardı edilmiştir. Çalışmanın literatüre katkısı, yurt içi emilimin ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarını açıklamada önemli bir faktör olduğuna ve dışa açıklığın da büyüme oynaklığıyla pozitif yönde ilişkili olduğuna dair kanıt sağlamasıdır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Yurtiçi Emilim, Açıklık

JEL Kodları: F43, F63, O47

Satın Al Açık Erişim