Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Hakkında

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi (EfilJournal/EJ), Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan, erişime açık, çift taraflı kör hakem değerlendirmesi sürecini benimseyen bilimsel bir dergidir. 2018’de kurulan dergi, üç ayda bir, Efil Yayınevi tarafından yayımlanmaktadır.

Amaç ve Kapsam

EfilJournal, Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, John M. Keynes, Michal Kalecki ve Milton Friedman’a kadar uzanan farklı yaklaşımların gelenekleri üzerine kurulmuştur. EJ, uygulamalı, teorik, disiplinler arası, tarihsel ve yöntembilimsel çalışmaları odak noktası haline getirir. Editörler, iktisadi düşünce tarihi, politik ekonomi, küreselleşme, iktisadi eşitsizlik, sınıf çatışması, ekonomik azgelişmişlik, işsizlik, enflasyon, cinsiyet eşitsizliği, iklim değişimi vb. tüm konularda yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

EJ, değerlendirme ve/veya yayımlanma sürecinde, araştırmacı ve akademisyenlerden hiçbir ücret talep etmemektedir. EJ’nin hakemleri gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ortak hedef, nitelikli bir akademik dergi yayımlamak ve akademisyenlere, araştırmacılara ve politika yapıcılara başvurabilecekleri bir kaynak sağlamaktır.

Yazarlar telif hakkını saklı tutar. Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler, hızlı erişim sağlanabilmesi ve kullanılabilir olması amacıyla Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı‘na tabiidir. Yazarlar, başvuru öncesinde Yazarlar için Rehber’i okumalı ve Bilimsel Yayın Etiği Beyanı‘nı kabul etmelidir. Makale değerlendirme süreci, genellikle 4 ile 6 hafta arasında değişkenlik göstermektedir.


Dergi Sahibi

Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. adına

Fethiye Çolak

Baş Editör

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak

Yazı İşleri Müdürü

Fethiye Çolak

Yayın Yönetmeni

Serenay Dıraz

 

ISSN: 2619-9580

e-ISSN: 2667-8012

Dağıtımcı Yayınevi : Efil Yayınevi

Yayımlanma Periyodu : 3 Ayda 1


Endeksler ve Veri Tabanları

Academic Research Index (ResearchBib)

CiteFactor (Academic Scientific Journals)

DRJI

EBSCO