Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları” başlıklı yazısında popülizmin tarihçesini ele alıyor ve nasıl liberal demokrasiye yönelik tehdit oluşturduğunu irdeliyor.

Prof. Dr. Arne Heise, post-Keynesçi akımı, egemen neoklasik ana akımın paradigmatik bir alternatifi olarak derinlemesine incelemektedir. Ardından, parasal üretim ekonomisine dayanan, alternatif bir ekonomi politikası teorisi olan piyasa katılım teorisini ortaya koymaktadır.

Prof. Dr. Erkan Erdil, Türkiye’nin kalkınmakta olan bir G20 üyesi ülke olarak dijital dönüşüme hazırlık sürecinde karşılaşacağı sorunları ve bu sorunların olası çözümlerini tartışmaktadır. Temel ancak uygulanabilir bir yaklaşımla ve politika karışımının çeşitliliği bağlamında, dijital dönüşümün getireceği yapısal sorunlarla mücadele etmek adına birtakım politika önerileri de geliştirmiştir.

Dr. Öğr. Üy. Barış Soybilgen ve Prof. Dr. Ege Yazgan, Türkiye’de enflasyonla paralel seyreden bir diğer olaya, göreli fiyat değişimlerindeki dalgalanmaya dikkat çekiyor. Göreli fiyatların ekonomik gelişmeye paralel olarak değişkenlik göstermesi beklenir. Ancak, göreli fiyatların yüksek dalga boylarıyla sık sık dalgalanma göstermesi belirsizliği arttırıp, yatırım kararlarını zorlaştıracak, dolayısıyla da ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki gösterecektir.

Doç. Dr. Özlem Kırlı ve Prof. Dr. Cem Mehmet Baydur, Türkiye’de birikim ve sermaye sürecini anlamak adına Sabri Ülgener ve onun bu konudaki en temel eserlerinden biri olan Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler ve Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan’nın Türkiye’de Yeni Kapitalizm- Siyaset, Din ve İş Dünyası isimli kitapları incelenecek ve “Türkiye kapitalistleşebilir mi?” ya da “Neden kapitalistleşemez?” tartışmasına “Yeni ve farklı bir yorum yapılabilir mi?” sorusuyla odaklanılacaktır.

Prof. Dr. Salih Barışık ve Öğr. Gör. Nalan Kangal, Türkiye’deki ve dünyadaki ulusal varlık fonlarını; yapısı, amaçları, işlevi, mevcut varlıkları, dünyadaki konumları, fon sahibi ülke ve dünya büyüme oranlarındaki etkileşimi irdelemektedir.

Prof. Dr. R. Funda Barbaros ve Cemre Çakır, neo-liberal politikaların etkilerinin ortaya çıktığı 21. yüzyılda, eşitsizliklerin tüm dünyadaki seyrini bazı temel göstergeler bazında incelemeyi amaçlamaktadır.

Dr. Öğr. Üy. Yüksel Akay Unvan, günümüzün yükselen eğilimleri olan yerel tabanlı pazarlama, küresel konumlandırma sistemi ve beacon teknolojileri kavramlarının güncel literatür bağlamında sunulması ve konuyla ilgili farklı uygulama ve teknolojilerin tanıtılması amaçlanmıştır.

 

Satın Al Açık Erişim