Doç. Dr. İnsan Tunalı, eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrislerini kullanarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiğini araştırmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Şahinöz, Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun son yayımladığı yıllık (21-24 Ocak 2020) Küresel Risk Raporu’nda, küresel ekonomi için en büyük riskin; “küresel ısınma ve iklim değişikliği” olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Şahinöz, konuyu Türkiye özelinde değerlendirmektedir.

Sibel Can Kamber ve Prof. Dr. Bora Süslü, eski bir geçmişi olan ve iktisadi modellere yön veren rasyonellik kavramının ortaya çıkışı ve gelişimini hatırlatarak, iktisadi okullar için bir karşılaştırma yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Burak Gürbüz, amacı piyasa rasyonalitesinin tek doğru olarak kabul edildiği eski liberalizmin yerini alması düşülen yeni bir liberalizmin (neo-liberalizmin) toplumsal modelini kurmak olan Lippmann ve Bernays’ın toplumu yönlendirenleri ile Thaler (2017) özelinde davranışsal iktisatçıların toplumu “dürten” toplum mühendislerini karşılaştırmaktadır. Gürbüz’e göre, bu sosyal proje eskisine nazaran daha fazla tek sesli olup, belirgin otoriter özellikler barındırmaktadır.

Kardelen Kaya ve Doç. Dr. Altuğ Yalçıntaş, Robert Kolej’in Türkiye’nin çağdaşlaşmasındaki rolünü Weberyen bir bakış açısıyla tekrar değerlendiriyor. Robert Kolej’in yalnızca Protestan misyonerliğini değil, Protestan çalışma ahlâkını da öğrencilerin gündelik yaşamlarına adapte edecekleri bir eğitim sistemi kurmasının, Osmanlı-Türk toplumunun zihniyet dünyasına etkisini tartışıyor.

Cumali Bozpinar, Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısı kapitalizm öncesi bir niteliğe sahip olduğunu belirtiyor ve tüm kapitalizm öncesi toplumlarda geçerli olduğu gibi Osmanlı iktisadi zihniyetinde de bazı prensiplerden bahsedildiğini ileri sürerek, Weberyan perspektifte bir irdeleme yapıyor.

Satın Al Açık Erişim