Kar Oranının Düşme Eğilimi – Bir Değerlendirme – Volkan Demir, Turan Subaşat

Ar-Ge Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme ve Bölüşüm İlişkileri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği – Semih Çağan, Osman Aydoğuş

Adam Smith’in İktisadındaki Kurumsal Ögeleri Mitchell’le Okumak – İlker Bulut

A New Approach in Determining Social Performance: Sustainable Development Principles and Turkey’s Outlook – Ayça Fettahoğlu

Satın Al Açık Erişim