Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme – A. Suut Doğruel

Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and  News Impact Curves – Sabri Burak Arzova, Caner Özdurak

Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel Epistemoloji Denemesi – M. Aykut Attar

Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: The Role of Socio-economic and Non-economic Factors – the Dutch Case – Özge Gökdemir, Devrim Dumludağ

Without a Father and Education: The Effect of Paternal Loss on the Schooling Outcomes of Children in Turkey – Pınar Tat, Meltem Dayıoğlu

 

Satın Al Açık Erişim