Abstract

This study discusses the readiness of Turkey for the digital transformation challenges faced as a developing country and a member of G-20, how these challenges are mitigated and further be dealt with. It comprises an extensive discussion of public policy documents, and strategy studies of the private sector together with a very limited national studies in social sciences on digital transformation. Implementing a relatively simple rule compatible with the peculiarities of the system and focusing on the diversity of policy mix, the study proposes ways to mitigate these structural challenges towards digital transformation.

Keywords: Digital Transformation, Turkey, STI Policies.
JEL Codes: O33

Dördüncü Sanayi Devrimi ve Türkiye’nin Hazır Olma Durumu

Özet

Bu çalışma Türkiye’nin kalkınmakta olan bir G20 üyesi ülke olarak dijital dönüşüme hazırlık sürecinde karşılaşacağı sorunları ve bu sorunların olası çözümlerini tartışmaktadır. Çalışma günümüze kadar yayımlanan kamu politikası dokümanlarının ve özel sektör strateji belgelerinin detaylı bir tartışmasını içermektedir. Çalışma sonucunda, temel ancak uygulanabilir bir yaklaşımla ve politika karışımının çeşitliliği bağlamında, dijital dönüşümün getireceği yapısal sorunlarla mücadele etmek adına birtakım politika önerileri de geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Türkiye, Bilim ve Teknoloji Politikaları.
JEL Kodları: O33

Satın Al Açık Erişim