Özet

Osmanlı döneminin sonlarında mali konulardaki artan ilgiye rağmen, bunun üzerine Türk edebiyatında sınırlı sayıda yeterli çalışma yapılmıştır. Yanardağ (2015) bunlardan bir tanesidir ve esas olarak, Tokdemir (1999) ve Texier (1339) gibi önceki çalışmaların yetersiz sonuçlar göstermesi nedeniyle dikkatimizi çekmektedir. Bu kısa makale, Yanardağ (2015) ve onun literatürdeki mevcut çalışmaları yetersiz kullanımına bir eleştiridir.

Anahtar Kelimler: Osmanlı, Para, Tarım Toplumu, Türkiye
JEL Sınıflandırması: O52, P43, P48

A Critique on Ottoman P rimitive Agrarian Society

Abstract

Despite a growing interest in financial issues in the late Ottoman period, there have been a limited number of adequate studies in the Turkish literature. Yanardağ (2015) is one of them, and draw our attention mainly due to its inadequately referring the results of earlier researches such as Tokdemir (1999) and Texier (1339). This short paper is a critique on Yanardağ (2015) and its inadequate use of the existing studies in the literature.

Keywords: Ottoman, Money, Agrarian Society, Turkey
JEL Classification: O52, P43, P48

Satın Al Açık Erişim