Abstract:

This book edited by Berna Pekesen provides a detailed evaluation of the 1960s in Turkey by the pioneering specialists of each topic from social, political, economic, and cultural perspectives. This review, after highlighting each paper of the book individually, points out some of the shortcomings of each contribution and levels a number of criticisms to them. It then concludes that the book is an important contribution to the Turkish social science literature.

Key Words: Social Change, Economic Policy, Mobilization, Poverty
JEL Codes: A13, D00, E60, J6, I3

Kitap İncelemesi: Turkey in Turmoil, Social Change and Political Radicalization during the 1960s

Özet:

Berna Pekesen’in bu derlemesinde ele alınan konular, önde gelen uzmanlar tarafından, Türkiye’nin 1960’lı yıllarını sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan mercek altına alıyor. Bu değerlendirme yazısı, makaleleri ana hatlarıyla tek tek değerlendirdikten ve yazarların katkılarını vurguladıktan sonra yazıların kimi eksikliklerine işaret ediyor; kimi konularda ise eleştiriler yöneltiyor. Sonuç olarak ise, kitabın Türkiye sosyal bilim alanına önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret ediyor.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Değişim, Ekonomi Politikası, Mobilizasyon, Yoksulluk

JEL Kodları: A13, D00, E60, J6, I3

Satın Al Açık Erişim