Öz

İklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerinde yarattığı farklı etkiler, tarımsal faaliyetlerde de olumsuz koşullara neden olmaktadır. FAO’nun dünya genelinde yaptığı araştırmalar, gelecek 30 yılda iklim değişikliği kaynaklı tarımsal biyoçeşitliliğin azalışının devam edeceği ve ekosistemlerin giderek daha çok baskı altında kalacağını öngörmektedir. Bu olumsuz koşullar tarımsal üretimi zorlaştıracak ve gıdaya erişim olanaklarını da sınırlayacaktır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz bölgesinde iklim değişikliğinin tarımsal biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini inceleyerek gelecek yıllarda beklenen gıda güvensizliği riskini ortaya koymaktır. Bu bağlamda bu çalışmada FAO, Dünya Bankası, Berkley Earth ve Climate Watch tarafından elde edilen veriler çerçevesinde Akdeniz bölgesinin tarımsal biyoçeşitlilik kaybı ve gıda güvensizliği açısından mevcut durumu ve gelecek öngörüleri değerlendirilmiştir. 2050 yılına kadar iklim felaketinin önüne geçilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için alınması gereken ekoloji politikalarına da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Tarımsal Biyoçeşitlilik, Gıda Güvenliği, Gıda Güvensizliği

Jel Kodu: Q54, Q57, Q18

Reflections of Climate Change on Agricultural Biodiversity and Food Security in the Mediterranean Region

Abstract

Different effects of climate change on ecosystem and biodiversity cause adverse conditions in agricultural activities. Research conducted by FAO, around the world predicts that the decline in agricultural biodiversity due to climate change will continue in the next 30 years and ecosystems will be under increasing pressure. These adverse conditions will complicate agricultural production and limit access to food.The aim of this study is to reveal the expected food insecurity risk in the future by examining the effects of climate change on agricultural biodiversity in the Mediterranean region, where Turkey is located. In this context, in this study, the current situation and future projections of the Mediterranean region in terms of agricultural biodiversity loss and food insecurity were evaluated within the framework of the data obtained by FAO, World Bank, Berkley Earth and Climate Watch. In addition, ecological policies to be taken to prevent climate disaster and ensure food security until 2050 are also included.

Keywords: Climate Change, Agricultural Biodiversity, Food Security, Food Insecurity

Jel Codes: Q54, Q57, Q18

Satın Al Açık Erişim