Özet

Kurumsal iktisadın, günümüzde yaşanan paradigma değişimi ile birlikte tekrardan gün yüzüne çıkmış olmasıyla birlikte, kurumların yanı sıra kurumsal bir bakış açısından iktisadın evrimine bakış bir gereklilik halini almaktadır. Bu böyledir çünkü kurumsallığı içermeyen bir iktisat teorisi formülasyonu, kabul edileceği üzere, mümkün değildir. İnsanlar ile kurumlar arasındaki ilişki, birinden diğerine doğru tek yönlü bir ilişki değil, karşılıklı bir ilişkidir. Eğer bir iktisatçının bu karşılıklı etkileşimin dışında olduğu varsayılmıyorsa bu iktisatçının geliştirdiği teori de bu etkileşimin bir ürünü olacaktır. Wesley Clair Mitchell, Adam Smith’in magnum opusunu bu çerçeve içerisinde değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurum, Kurumsal İktisat, Evrim, Adam Smith, Wesley Clair Mitchell,

JEL Kodları: B12, B15, B52, O43

Finding Institutional Elements in Adam Smith’s Economics With Reference to Wesley Clair Mitchell

Abstract

A evolutionary-institutional point of view to economics, at least to modern economics, is to become a necessity to find out how a variety of institutions and environments had an effect on the economic theories of the old. This is because finding an economic theory not blended with institutinoalism is, as it can be recognized, not possible. The relationship between people and institutions is not unilateral but reciprocal relationship. If one does not assume that an economist is exempt from this relation then the theory which was worked out by the economist will be the product of the relation. Wesley Clair Mitchell evaluates Adam Smith’s magnum opus with reference to this relationship.

Key Words: Institution, Institutional Economics, Evolution, Adam Smith, Wesley Clair Mitchell,

JEL Codes: B12, B15, B52, O43

Satın Al Açık Erişim