Abstract

This study investigates the existence of income traps for 42 countries with different income levels. These income traps were investigated by employing the Augmented Dickey-Fuller, Zivot-Andrews with one break, and Lee-Strazicich with two breaks test procedures for the 1987-2019 period. The empirical findings reveal the existence of income traps at lower-middle, upper-middle, and lower-high-income levels. The study points out the possibility of a new income trap for countries that have just passed the income threshold that separates upper-middle and high-income countries.

Keywords: Middle-income trap, Income convergence, Income thresholds, Structural break, Unit Root tests.

Jel Codes: O1, O40, 047

Farklı Gelir Grupları İçin Gelir Tuzakları: Ampirik Bir Araştırma

Öz

Bu çalışma, farklı gelir seviyelerine sahip 42 ülke için gelir tuzaklarının varlığını araştırmaktadır. Bu gelir tuzakları, 1987-2019 dönemi için, Genişletilmiş Dickey-Fuller, yapısal tek kırılmalı Zivot-Andrews ve iki kırılmalı Lee-Strazicich testleri uygulanarak araştırılmıştır. Ampirik bulgular alt-orta, üst-orta ve alt-yüksek gelir düzeylerinde gelir tuzaklarının varlığını ortaya koymaktadır. Çalışma, üst-orta ve yüksek gelirli ülkeleri ayıran gelir eşiğini geçen ülkeler için yeni bir gelir tuzağı olasılığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Orta gelir tuzağı, Gelir yakınsaması, Gelir eşikleri, Yapısal kırılma, Birim Kök Testi.

Jel Kodları: O1, O40, 047

Satın Al Erişime Açık