İncelediğiniz Kategori

A- Genel İktisat ve Öğretimi

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler

M. Aykut Attar – Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel Epistemoloji Denemesi

Öz Bu deneme, genel denge analizinin Leon Walras’ın 1874 tarihli kitabından bu yana gerçekleşen tarihsel evrimini anlamak için evrimsel bir epistemoloji kurmaya çalışıyor. Deneme, tarihsel evrimdeki sıçramaların ve sürekliliğin...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, P- İktisadi Sistemler

Burak Gürbüz – Lippmann’dan Thaler’e, Neo-Liberal Düşüncede Kitleleri Yönlendirenler ve Amaçları-TR

Özet Homoeconomicus güncel neo-klasik iktisat teorilerinde gittikçe daha az yer almaktadır. Bu durum “laissez faire” liberal ekonomik anlayışın bittiğinin de bir göstergesi midir? Bu sorulardan hareket ederek XX yüzyılın...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler

İsmail Kitapcı – Sabri Ülgener ve İktisat Sosyolojisi: İktisat Ahlakı ve Zihniyeti Perspektifinden Bir Değerlendirme-TR

Özet İktisat sosyolojisi iktisadi olayları sosyolojik bir perspektiften değerlendirmektedir. Aynı zamanda Neo-Klasik iktisadın insanı soyutlayan yaklaşımlarının aksine iktisadi analize insansız değil, insandan başlamak gerektiğini ifade etmektedir. Türkiye’deki iktisat sosyolojisinin...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, D- Mikro İktisat, Makaleler, N- İktisat Tarihi, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, P- İktisadi Sistemler

Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady-TR

Abstract For centuries, inequality has worried philosophers, economists, politicians, governments. The evidence that at least since the mid-1970s inequality has increased reinstated the debate about its roots, effects and...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Öner Günçavdı – İstanbul Teknik Üniversitesinde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin Yüz Yılı-TR

Özet Toplumsal ve iktisadi gelişmeler, yeni kurumların ortaya çıkmasını, olanların işe dönüşmesini zorunlu kılar. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının gelişimi buna güzel bir örnektir. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir kurumdan...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, Z- Diğer Özel Konular

Arne Heise, Sebastian Thieme – University Governance and Heterodox Economics – Mapping an Academic Field of Power in Germany-TR

Abstract This article discusses the development of “heterodox” economics at universities in Germany since the 1970s. Based on Lakatos’ concept of scientific research programmes (SRP), the article introduces a...